Latest Posts,meie tasu 45 €/h + km,tellijalt soovime saada avansi 65% kogu maksumusest.

Tere tulemast

arvutus.pakub muutmisi,katsetusi või uuringuid. Vajame kohe korraldamiseks :projekt dokumentatsioon,ehitusluba või kaetud tööde aktid teostusjoonised,sertifikaadid,kasutusluba.Vajalik.Pinnase ärauhtmine vundamendi alt, katkise vee- või kanalisatsioonitoru tõttu toob kaasa vundamendi ebaühtlase vajumise või pragude tekkimise vundamendi- ja maja välisseina sisse.Kui põrand on viltu juba paarikümne sentimeetri võrra,on see ohusignaaliks.Pehkinud taladest annab tunnistust kohati viltune või läbi vajunud või kõikuv põrand. Veel leidub vanades majades terastaladele tehtud keldri- ja pööningulagesid, kus projekt talad alt- või ülaltpoolt nähtaval.Tavaliselt on need roostes,kuid enamasti mitte sel määral, et nad enam lage kanda ei suudaks. Selliste lagede puhul kui tuleb enne muude remonditööde,leiab uue lahenduse.Vihmavee süsteem peab suutma vastu võtta kogu katuselt tuleva vee ja juhtima selle hoonest võimalikult kaugele.Kui materjali poorid vett täis,tekivad jäätumisel pinged,kogu materjalid võivad katki külmuda.kasutusluba.projekt.Tellisseinas praod,mis suurenevad-sein laguneb. Tere tulemast.kasutusluba saab vormistada kui ehitise tehnilise seisukorra kaudu,kogu vundamendi projekt soodsalt,kasutusluba projekt kui Eduard kasutusluba lisa info 372 503 9015.